واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

سکوت می کنم در برابر شهدا

نه در اندازه ای هستم که درباره شهدای غواص بنویسم

نه دوست دارم شعار بدهم و بعد حرف هایم را فراموش کنم

سکوت  می کنم و حرف هایم را برای خودم نگه میدارم و با بغض برای خودم  در تنهایی محض  مرور می کنم

همیشه حرف زیاد دارم سکوت می کنم!

  • فیلوسوفیا ..