واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

دوستی بهم چندی قبل گفت بعضی ها فقط ادای بافرهنگ ها و فرهیخته را درمیارن و من باور نکردم اما

دیدم سر فاجعه منی و قبل تر عید قربان که همه مدافع گوسفندان شده بودن جالب اینکه این آدم ها

حتماباید یک وعده گوشت و مرغ بخورند(!)و بعد می گفتند درخت بکارید

اگر واقعا کسی با این موضوع مشکل داره گیاه خوار شود به استحمام شخصی خود برسد

که از سه متری رد  می شویم بنفش نشویم

زباله نریزید.مخصوصا از ماشین
به هم احترام بگذاریم تو مترو و اتوبوس همدیگه را هل ندهید

سر صندلی دعوا نکنیم به هم لبخند بزنیم بعد از چمن و گل تو پارک ها رد نشیم برای کباب

و قلیون تو طبیعت آتش درست نکنیم بعد درمورد چیزهای دیگر اظهار فضل کنیم(!)

دلم آتش گرفت وقتی قضیه حج شنیدم بعدترش بیشتر سوخت که  بعضی شبکه های اجتماعی شروع

کردن پیام هایی که بویی از انسانیت نداشت

با هر دین و آیینی که حساب شود فاجعه بود و هست یک عده برای انجام اعمال واجب دین خود به

مقدس ترین مکان زمین بروند و بعد اینطور شود و عده ای از سر جهل یا دهن بینی پیام هایی بدهند

و جالب آنجا بود افرادی که پیام می دادند همه مدافع حقوق بشر و فرهیخته بودند(!)عده ای که فقط

ادای فرهیخته بودن را درمیارند گویی مد شده که فقط حرف بزنیم  ادای آدم های فرهیخته را در بیاریم

بس کنید دوستان مثلا فرهیخته...

بس کنید آتش به دل نزنید

 الان خانواده ها دنبال جشن بودن و حالا باید سیاه بپوشند احترامشان را نگه دارید

*حاجی نداریم اما داغدار و نگران هموطنانمان هستیم

  • فیلوسوفیا ..