واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

هوا گرفته باشد

پاییز باشد

باران نبارد

حتی اگر سه شنبه باشد دلت می گیرد

وای به حالی که جمعه باشد

 آن هم جمعه پاییزی...

  • فیلوسوفیا ..