واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

بهار باشد و انقدر هوای دل گرفته باشد...

بهار باشد و انقدر دلتنگی؟

محال هست!

شاید من در زمستان جا مانده ام

شاید اینجا زمستان جا مانده است!

خودم هم نمی دانم؟!

  • فیلوسوفیا ..