واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

ما بلاگفایی ها خوب بودیم،می نوشتیم از شادی از ناراحتی از روزمره ها یا از هرچیزی که فکر و ذهنمان را مشغول کرده بود

نه کاری با آن تبلیغ گوشه وبلاگ داشتیم و نه با کامنت هایی که باید به دستمان می رسید و نرسید

بلاگفایی بودیم ساده ساده

از سادگی بلاگفا خوشمان می آمد که مانده بودیم و نوشته بودیم،اطمینان داشتیم به نوشته هایمان که جایش امن است اما نبود

بلاگفایی ساده بودیم که ساده  بلاگفا را گرفتن که فقط گفتن متاسفیم،ما هم متاسفیم و نگران!

حتی حرفهایمان را نشنیدند و جایی برای گوش دادن نذاشتند

مثل تمام وقتایی که ایمیل زدیم به بلاگفا و کسی جواب نداد

مثل الان که حتی یک تاریخ دقیق نمی گویند و ما سردرگمیم

حالا باید ببینیم که آیا آرشیومان را بهم می دهند یا نه!!!

آرشیو و وبلاگ ما امانت بود و هست امیدوارم امانت دار خوبی باشید

  • فیلوسوفیا ..