واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

امروز بهاری ترین روز سال یه بارون قشنگ بعد بوی نم و خاک...

بهاریترین روز سال دلتان تابستانی باشد

زندگی در گذر است شما چطور می گذرید؟

  • فیلوسوفیا ..