واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

من وقتی یه چیزی را بخوام تلاش می کنم،تصویر سازی می کنم حتی بهش فکر می کنم و کلی وقت میذارم همه سعی و تلاشم را می کنم به اون آرزوم برسم اما وقتی بفهمم که نمیشه که امکان نداره اون آرزو رویا را برای همیشه می گذارم کنار
نه به راحتی اما هرچقدر تلاش کردم که بهش برسم دقیقا به همان اندازه تلاش می کنم به اون هدف فکر نکنم
اگر هم بر حسب اتفاق یه زمانی بهش برسم برام مهم نیست و بی تفاوت میشم ون من آن هدف و آرزو را در آن سن و شرایط می خواستم
وقتی نشد و از وقتش هم گذشت دیگه مهم نیست...
بعدش بی تفاوت نمیشم اما شوق فراوانی ندارم

  • فیلوسوفیا ..