واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

صبر ندارد!یعنی جاهایی که باید داشته باشد ندارد و جاهایی که نباید صبر کند صبر می کند در حد صبر ایوب!میدونم حساس هست،حساس بوده

مثل من راستش همان روزی فهمیدم که در آن دانشگاه امتحان داشتم و بعد امتحان تا گوشی را برداشتم دیدم که خانم میم زنگ میزند که آی دختر

تو کجایی!حواست کجاست کجاست احتمالا می خواست دختره خنگ بگه که خنگش را قورت داد(!)که تو چرا اولین نفر زنگ نزدی تولدش را تبریک بگی

من زنگ زدم ناراحت بود یادت رفته و من همونجور مسخره تو دانشگاه پله ها را بالا و پایین می رفتم که نه امتحان داشتم 8 صبح یعنی صبر نداشت

 دوساعت تحمل کند!حالا امسال هم میخواستم به روش جدید تبریک بگم که تا بعد ازظهر طاقت آورد و خودش زنگ زد به جای خانم میم که امروز

چه روزیه منم گفتم تولد امام حسن مجتبی(ع)گفت آهان و قطع کرد!!!بعد زنگ زدم که ای بشر ای عزیز دل تو چرا طاقت نداری؟چرا صبر نداری؟

زیر بار نرفت و نمیره و عجیب که گیر داده تو تولد منو یادت رفته!نمی خواستم اینجا تبریک بگم اما نوشتم که بداند،باور کند

 من آدم فراموشکاری نیستم فقط دلم میخواد هر سال یه شکلی تبریک بگم به هر حال امسال  اینجوری شد که بگم تولدت مبارک
  • فیلوسوفیا ..