واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

عادت کردم که هر پنجشنبه برم کتابخانه و بعد تر داخل کلاس حتی بعد تر هم  طبق قانون نانوشته مهربانی و دوستی به دوستام دست بدم و

لبخند بزنم و لبخند تحویل بگیرم بعد بشینم و دوست بعدی بیاد و باز دست بده و ...

عادت کردم بشینم رو به روی استادم کلی ازش انرژی بگیرم اصلا مگر می شود خانم به این ماهی که همه نکات را میگه و با صبر اگه حرفی باشه

رو گوش میده دوست نداشت؟

عادت کردم به لبخندای مهسا و اون یکی مهسا

عادت کردم که فقط آنها شاهنامه بخوانند و من گوش کنم

یک ماهی هست به دلیل نمی دونم چی که میخواهند داخل کتابخانه را تعمیر کنند کلاس شاهنامه تشکیل نشده

من دلم تنگ شده واسه اون خانم های  مهربون کلاس برای استاد عزیزم  با صورت مهربونش و لبخند همیشگی که انقدر قشنگ و کامل شاهنامه

تفسیر می کنه

خدایا لطفا این هفته کلاس شاهنامه تشکیل بشه :*  • فیلوسوفیا ..