واژه چین

نوشتن آرومم می کنه با اینکه آدم پر حرفی هستم بازم نمی تونم خیلی از حرفامو بگم
نوشتن بهم یه حسی میده مثل حس پرواز

این وبلاگ در وزارت فرهنگ و اسلامی ثبت شده است
مرسی که کپی نمی کنید:)
نگین پوراسلامی
اگر انتقادی حرفی بود ایمیل:
barf.sefidosiah@gmail.com

آخرین نظرات

تابستان آمد

دارد می رود

می رود که برود!

مهم تو بودی

 که در این تابستان آمدی

و

ماندگار شدی3>

+مرتبط با این عکس*کلیک*

  • فیلوسوفیا ..